Darujte 2% dane

Členovia, priaznivci, aj náhodní okoloidúci.

Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o darovanie svojich 2% z dane pre rozvoj a fungovanie Horoklubu Amatér, prípadne o šírenie tejto myšlienky a zháňanie čo najväčšieho počtu darcov. Peniaze budú využité na dobrú vec. V prvom rade na materiál potrebný pre našu činnosť a aktivity.
Keďže ide pre niekoho o určitú "papierovú námahu" pripájam postup na vyplnenie formulárov a aj samotný formulár.

Formulár na stiahnutie: PDF Potvrdenie pre poukázanie 3%

Postup pri poukázaní:Ak nepodávate daňové priznanie, (t.j. spadáte do kategórie „zamestnanec“)Je možnosť poukázať aj 3% dane, pokiaľ ste počas roka odpracovali viac ako 40 hodín pre organizáciu schopnú prijímať dobrovoľnícku činnosť. Takouto organizáciu je aj naše občianske združenie. Jediné čo pre to potrebujete spraviť, je priložiť k vášmu ročnému zúčtovaniu potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a vyplniť vyhlásenie o poukázaní 3%(2%) dane (tlačivo zostáva to isté, len nevyratúvate 2% ale 3% z dane). Samotné potvrdenie nájdete na stiahnutie vyššie medzi formulármi (Potvrdenie pre poukázanie 3%), stačí zmeniť iba žltú hlavičku podľa vzoru.
Ďalej postupujte podľa následujúceho návodu:

1)Požiadajte zamestnávateľa, ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, o vystavenie
   Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, vyplníte Vyhlásenie o
   poukázaní sumy do výšky 2%(3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2018. V
   tlačive uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ, ďalej napíšte 2% z tejto sumy
   zaokrúhlené nahor. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade preplatku na dani z
   ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa
   toto vyhlásenie podáva.
2)Obidve (všetky tri) tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska
   do 30.4.2018, prípadne doručte obe tlačivá mne (Marek), ja to v rámci klubu pošlem.
3)V každom prípade by Vám mali v mzdovej učtárni pomôcť pri vypĺňaní tlačív, ak nie, obráťte sa
   priamo na nás, radi Vám poradíme.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie1)V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v
   prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak ste sa
   rozhodli pre nás, uvádzame v závere týchto pokynov.
2)Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete
   poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená
   podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
3)Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
   (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj
   zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane
   žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať námIČO: 42256186
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Horoklub Amater
Sídlo: Vlárska 10, 831 01 Bratislava