Kontakt

Kontaktná adresa:

Horoklub amatér
Vlárska 10
83101 Bratislava

IČO:42256186

číslo bankového účtu: 2925869081/1100

info@horam.sk

Klubovňa

Magurská 17
83101 Bratislava

GPS: 48°10'13.6"N 17°05'46.3"E

Držitelia kľúčov: Bimbo(Helga), Matula, Bizon, Hajo, Wolker, maly Tomáš, Vnukovci

Zodpovední vedúci

  • Marek Vnuk - zakladajúci člen, predseda oddielu
  • Juraj Hajko - tajomník oddielu
  • Miro Bimbo - zakladajúci člen, administrátor stránky
  • Tomáš Matula - zakladajúci člen, revízor, administrátor stránky
  • Helga Kalinová - hospodár
  • Pavel Vnuk - skladník, zodpovedná osoba za servis bicyklov
  • Martin Sucha - administrátor stránky