Darujte 2% dane

Členovia, priaznivci, aj náhodní okoloidúci.

Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o darovanie svojich 2% z dane pre rozvoj a fungovanie Horoklubu Amatér, prípadne o šírenie tejto myšlienky a zháňanie čo najväčšieho počtu darcov. Peniaze budú využité na dobrú vec. V prvom rade na materiál potrebný pre našu činnosť a aktivity. Keďže ide pre niekoho o určitú "papierovú námahu" pripájam postup na vyplnenie formulárov a aj samotný formulár.

Formulár na stiahnutie: PDF, Potvrdenie pre poukázanie 3%

Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať nám

IČO: 42256186
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Horoklub Amater
Sídlo: Vlárska 10, 831 01 Bratislava

Dostupné aj v notárskom registri.

Postup pri poukázaní

Ak nepodávate daňové priznanie, (t.j. spadáte do kategórie „zamestnanec“)

Je možnosť poukázať aj 3% dane, pokiaľ ste počas roka odpracovali viac ako 40 hodín pre organizáciu schopnú prijímať dobrovoľnícku činnosť. Takouto organizáciu je aj naše občianske združenie. Jediné čo pre to potrebujete spraviť, je priložiť k vášmu ročnému zúčtovaniu potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a vyplniť vyhlásenie o poukázaní 3%(2%) dane (tlačivo zostáva to isté, len nevyratúvate 2% ale 3% z dane). Samotné potvrdenie nájdete na stiahnutie vyššie medzi formulármi (Potvrdenie pre poukázanie 3%), stačí zmeniť iba žltú hlavičku podľa vzoru.

Ďalej postupujte podľa následujúceho návodu:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V tlačive uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ, ďalej napíšte 2% z tejto sumy zaokrúhlené nahor. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
  2. Obidve (všetky tri) tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2023, prípadne doručte obe tlačivá mne (Marek), ja to v rámci klubu pošlem.
  3. V každom prípade by Vám mali v mzdovej učtárni pomôcť pri vypĺňaní tlačív, ak nie, obráťte sa priamo na nás, radi Vám poradíme.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak ste sa rozhodli pre nás, uvádzame vyššie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.