Členske združenie

Členske združenie

Itinerár

Drahí horoklubáci.

Rad by som vás pozval na prvú členskú schôdzu za účelom spísania členov, dohodnutia aktivít na rok a voľby výkonných orgánov klubu. Zároveň by som sa rád dohodol ako naložiť s financiam na najbližší rok a otvoril aj otázku skladovacích a spoločenských priestorov. Takisto bude priestor aj na vaše dotazy a námety.

Stretavka by bola v utorok o 19:00 na kramaroch pod mostom. Konkrétne ulica Magurská.
Občerstvenie je vítané.