Ferrata Dve veže

Ferrata Dve veže

Itinerár

Niekedy v lete by mali otvoriť novú ferratu v Liptovských Revúcach, mohli by sme tam v septembri pozrieť. Hádam to už vtedy bude otvorené a prvotný nával ľudí prejde.

Dátum samozrejme môžme ešte upraviť.