Schôdza 2019

Schôdza 2019

Itinerár

Rád by som vás pozval na tohtoročnú schôdzu.
Prejednávať sa budú dôležité témy na tento rok a samozrejme voľba členov organizačných postov.

Chcel by som vás poprosiť o čo najpočetnejšiu  účasť.