Predvianočný výstup

Predvianočný výstup

Záznam z akcie

Foto

Itinerár

Rád by som všetkých pozval na už tradičný predvianočný výstup.

Predbežne sme sa zhodli nad Sivým vrchom na začiatku roháčov.

Predpokladaný odchod z BA bude okolo 5.
Stretli by sme sa na Hutoch na začiatku červenej značky.

Výstup bude trvať cca 3 hodky. Po návrate naspäť by sme dali spoločný obed v kolibe.

Marek