Členská schôdza

Členská schôdza

Záznam z akcie

Zápis z členskej schôdze1. Akcie

1.1 Devínska 37-čka
- budú dve pešie trasy a jedna bicyklová
- na 5 stanovísk budeme potrebovať ľudí-dobrovoľníkov; ochotu zapojiť sa vyjadrilo 11 členov
- stanovisko v Dúbravke posunieme na kraj lesa
- úlohy: pripraviť pozvánku čím skôr (Micka, Hajo, Bimbo)
pripraviť sprievodný list a diplom (Micka, Bimbo, Hajo)
zistiť možnosti spolupráce s Damiánom /pivo/ (Hajo)
zistiť možnosti občerstvenia, posedenia (Majo, Laco)
navrhnúť rozpočet alebo finančný štrop na celú akciu (Žaba, Majo)
pripraviť klubové vlajky (Micka, Hajo)

1.2 Zimný horoklub stret
- overiť rezerváciu ubytka (Majo)
- prísť (všetci)

1.3 Letný výlet
- Albánsko/Kosovo/Čierna Hora
- max 10 dní
- navrhujem letieť

2. Spolupráca s KST
- čo od toho čakáme, ako, propagácia, na debatu...
- kto si predplatí členstvo, všetci?

3. Reprezentačné predmety
- príprava vlajok, tričiek, nálepiek po technickej a rozpočtovej stránke (Micka, Žaba, Hajo, Majo)

4. Stránka
- čím skôr upraviť chybu s databázou (Maťo Sucha, Miro)
- dotiahnuť cloudové nahrávanie fotiek a zálohovanie (malý Tomáš)
- spraviť zápisnicu zo stretu kvôli stránke a začať s jej realizáciou


5. Iné
- treba dbať na to, aby sa dala vedieť jednoznačná čiastka vložená do pokladničky za požičanie
  materiálu
- poslať členské (10€)
- začať zbierať 2% z daní
- nový spôsob registrácie výpožičiek (Palino)
- dohodnúť sa na predplatnom časopisu a budúcnosti plavárne
- odkazy na servery s informáciami o servise bicyklov (Palino)
- naplánovať brigádu v klubovni (Majo): nové usporiadanie materiálu, kontrola zatekajúcej strechy,
  vypratanie stanov
- stretnúť sa na ohľadom servisu lyží
- pridá sa niekto na skialpový kurz na ľadovci v apríli /Horoškola Encián/?
- Čikiho cyklistická Tour de France akcia
- nezabudnime na zmenu banky!
- Revízor dostal za úlohu, štvrťročne skontrolovať stav účtovníctva
- dohodlo sa, že sa v nasledujúcom roku kúpi varič a solárny panel, knihy + s čím prídu ľudia

Itinerár

Rád by som vás v mene celého vedenia pozval na tohtoročnú členskú schôdzu o 19:00 v klubovni.

Bude sa voliť nové vedenie, preberieme najdôležitejšie problémy Horoklubu a zároveň by sme radi voľajako zhodnotili rok minulý.

Dúfam v hojnú účasť, aby sme boli uznášania schopný.