Lezenie a turistika na Sitne

Lezenie a turistika na Sitne

Itinerár

Dostali sme pozvanie na strávenie predĺženého víkendu pod Sitnom na Počúvadle.
Ubytko bude buď na miestnej chate alebo v stanoch podľa dohody.

Bola rezervovaná chata Dorotka za 7.5e na noc s 3-4 ešte voľnými miestami.