Brigáda v klubovni

Brigáda v klubovni

Itinerár

Čaká nás aj tento rok, nutná brigáda na klubovni.
Bude treba:

-pokosiť a vyčistiť okolie klubovne
-skontrolovať strechu
-vymyslieť nejakú pseudolatrinku za klubovňou
-pre istotu natrieť ešte raz podhľady
-upratať vnútro klubovne (dúfam, že sa nám podarí do vtedy vyhodiť stany)
-opraviť veko pivnice