Objavný výlet do Karpát 2

Objavný výlet do Karpát 2

Itinerár

Prechádzka neprebádaným územím obory v Karpatoch.