Členská schôdza

Členská schôdza

Záznam z akcie

Zhrnutie členskej schôdze

Predseda predstavil 3 priority na nasledujúci rok:
1. Zabezpečiť stretnutie všetkých členov na letnej chate v príjemnom prostredí a sprievodným
    športovým programom.
2. Výstup na Grossvenediger na konci apríla, buď pred, alebo po kurze skialpinizmu v ľadovcovej
    oblasti (kurz Enciánu 22.-26. apríla).
3. Uskutočnenie letného pochodu v Bulharsku a Macedónsku.

Ďalšie ciele, nápady a plány:
  -Zohnať čo najviac 2% z daní, najúspešnejší člen bude odmenený
  -Pri organizovaní akcie si určiť zastupujúceho organizátora, ktorý uskutoční akciu, ak by pôvodný
   organizátor nemohol, chceme predísť častému rušeniu podujatí
  -Pohnúť sa vpred so stránkou Horoklubu
       *doplniť mapu cesty do klubovne
       *zrobiť tabuľku, kde sa budú zapisovať výpožičky náčinia
  -Vytvoriť na stránke podujatie na zmenu banky, aby sme na to koncom roka nezabudli
       *bola navrhnutá Fio banka (nulové poplatky
       *zmena banky vyžaduje viacerých členov, a tak sa dá pripraviť sprievodný program
  -Doniesť do klubovne vysávač
  -Posielajte nápady na náčinie, materiál a podobne, čo by sa dalo kúpiť z 2%
  -Vytvárať viac akcií
       *nebáť sa napísať námet, nápad, sen o akcii
       *pokojne začať plánovanie aj bez pevného dátumu
       *organizovať viac akcií aj pre menej výkonných – zapojenie nových organizátorov

Itinerár

Rád by som vás pozval na tohtoročnú schôdzu. Uskutoční sa 10.2. o 18:00 v klubovni.
je potrebné aby sme sa tam stretli v čo najhojnejšom počte. Zároveň aby sme mohli v nasledujúcom roku pokračovať v záujme čo najširšieho osadenstva, a hlavne aby sme boli uznášania schopný.

Body programu:
-zhodnotenie minulého roka
-prediskutovanie otázok ťažiacich fungovanie oddielu
-voľba výkonných orgánov
-prediskutovanie finančné hospodárenia v novom roku
-načrtnutie nosných akcii nového roku