Kontakt

Kontaktná adresa:

Horoklub amatér
Vlárska 10
83101 Bratislava

IČO:42256186
číslo bankového účtu: 2925869081/1100

info@horam.sk

KlubovňaMagurská 17
83101 Bratislava
GPS: 48°10'13.6"N 17°05'46.3"E

Držitelia kľúčov: Bimbo(Helga), Matula, Bizon, Hajo, Wolker, maly Tomáš, Vnukovci

Zodpovední vedúci:

Marek Vnuk             - zakladajúci člen, predseda oddielu
Juraj Hajko               - tajomník oddielu
Miro Bimbo              - zakladajúci člen, administrátor stránky
Tomáš Matula          - zakladajúci člen, revízor, administrátor stránky
Helga Kalinová        - hospodár
Pavel Vnuk              - skladník, zodpovedná osoba za servis bicyklov
Martin Sucha           - administrátor stránky