Lezenie na tajomnej Kršlenici :)

Itinerár Záznam z akcie Fotogaléria Účasť

Záznam z akcie

Nakoniec sme si šli zaliezť len do haly. Počasie viac nedoprialo. Takže nám stále ostala úloha odhaliť túto tajomnú lezeckú oblasť. :)